Tietoa hankkeesta

Ilmiöt pelissä -hankkeessa kehitetään ja jaetaan ilmiöpohjaisen oppimisen pelejä. Peleissä lähdetään tutkimaan ilmiöitä niiden oikeaan ympäristöön. Oppimista luokan ulkopuolelle laajentuvissa oppimisympäristöissä tuetaan mobiiliteknologian avulla. Tabletit ja puhelimet toimivat peleissä sisällöntuotannon ja yhteydenpidon välineenä.

Kehittämistyö tukee vuodesta 2016 alkaen voimaan tulevan opetussuunnitelman käyttöönottoa ja toteutusta. Pelejä kehitetään esi- ja perusopetuksen tarpeisiin. Tavoitteena on helpottaa ilmiöpohjaisen oppimisen toteuttamista tekemällä peleistä helposti toistettavia.

Ilmiöt pelissä -hankkeen keskeiset periaatteet

periaatteet

Ilmiöt

 • Pelit rakennetaan ilmiöiden ympärille
 • Ilmiöitä voidaan tarkastella monialaisesti tai yhden oppiaineen näkökulmasta
 • Peli voi olla osa laajempaa ilmiöpohjaisen oppimisen prosessia

Pelillisyys

 • Pelien avulla tuodaan leikillisyyttä ja hauskuutta oppimiseen
 • Käytetään peliä motivointiin ja omaehtoisen osallistumisen tukemiseen

Monipuoliset oppimisympäristöt

 • Oppimisessa hyödynnetään lähiympäristöä, kirjastoja ja museoita oppimisympäristöinä
 • Tehdään yhteistyötä koulun ja muun yhteiskunnan välillä (mm. SYKE-yhteistyö)
 • Yhdistetään liikunta tavallisiin oppitunteihin

Mobiiliteknologia

 • Opitaan käyttämään mobiililaitteita sisällöntuotannon välineinä
 • Hyödynnetään paikkatietoa ja geomediaa

Oppilas aktiivinen toimija

 • Oppilaiden oma sisällöntuotanto on osa peliä
 • Oppilaat toimivat pelintekijöinä

Tavoitteet

Hankkeen aikana tuotetaan 150 peliä, jotka pelataan 450 kertaa.

Aikataulu

Hankkeen toiminta-aika on syksy 2015–kevät 2017

Pelien kehittäminen, pelaaminen ja jakaminen alkaa heti hankkeen alkuvaiheessa.

5.10.2015     Aloitusseminaari
syksy 2015–alkuvuosi 2016     Koulutukset hankkeeseen osallistuville opettajille
vuosi 2016     Pelien kehittäminen
syksy 2016     Webinaarisarja: ilmiöpohjaisten pelien esittely
kevät 2017     Loppuseminaari

Toimijat

Ilmiöt pelissä on Opetushallituksen rahoittama yhteistyöhanke, jossa on mukana seitsemän kuntaa: Mikkeli (koordinaattori), Jyväskylä, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo ja Vihti.

Hankkeen pääyhteistyökumppani on Lentävä Liitutaulu Oy, jonka seppo-alustaa käytetään pelien tekemiseen ja pelaamiseen. Yritys vastaa opettajien pedagogisesta koulutuksesta ja tukee heitä pelien kehittämisessä.

Helsingin yliopisto vastaa hankkeen arvioinnista.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on hankkeen yhteistyökumppani. Oppilaat keräävät ympäristöhavaintoja SYKEn tietokantaan ja koulut pystyvät hyödyntämään ympäristökeskuksen laajoja materiaaleja.